ZAKAT EMAS DAN PERAK

Zakat

Dalil kewajiban zakat emas dan perak adalah berdasarkan Qur’an Surat At-Taubah ayat 34-35 yang Pengertian Zakat Emas  dan Perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas emas dan perak yang dimiliki lebih dari kewajaran, yang telah mencapai haul dan nishabnya.

Hadits Nabi SAW “Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka dan disetrikakan pada punggung dan jidatnya”.(HR. Muslim), dan ijma ulama.

Adapun untuk cara perhitungan zakatnya, yaitu sebagai berikut:

1.  Jika seluruh emas/perak yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali

     (Zakat Emas/Perak = Emas/Perak yang dimiliki x Harga Emas x 2,5 %)

2.  Jika emas/perak yang dimiliki ada yang dipakai

     (Zakat Emas/Perak = (Emas yang dimiliki – Emas yang dipakai) x Harga Emas x 2,5 %)

Belum ada donatur
Tidak ada hasil ditemukan

Rp0
terkumpul dari Rp1,000,000,000

0% tercapai 67 hari lagi

Indonesia

Campaign ini dibuat pada 09 Mar 2020 oleh :

Bakrie Amanah

Jakarta, Indonesia