Zakat

Terdapat 4 campaign dalam kategori ini

ZAKAT FITRAH

Pengertian dari zakat fitrah sendiri yaitu zakat yang berguna untuk membersihkan...

Rp200,214 terkumpul 0% dari Rp1,000,000,000 66 hari lagi

ZAKAT SIMPANAN

Jika selama ini kita lebih banyak menggunakan tabungan atau deposito untuk keper...

Rp0 terkumpul 0% dari Rp1,000,000,000 66 hari lagi

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Dalil kewajiban zakat emas dan perak adalah berdasarkan Qur’an Surat At-Taubah a...

Rp0 terkumpul 0% dari Rp1,000,000,000 66 hari lagi

ZAKAT PENGHASILAN

Zakat Penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan bila telah menc...

Rp0 terkumpul 0% dari Rp1,000,000,000 66 hari lagi